Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2015

7851 49db 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viasatyra satyra
withoutword
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viasatyra satyra
withoutword
7310 9095 500
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viasatyra satyra
withoutword
3311 b058
withoutword
9862 aead 500
withoutword
Big girls cry when their heart is breaking.
— Sia
Reposted fromkarna karna viagoraca-czekolada goraca-czekolada
4393 e9bf
withoutword
withoutword
withoutword
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viagoraca-czekolada goraca-czekolada
withoutword
Lily Collins
withoutword
klasy kasą nie zastąpisz.
— ...
withoutword
Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić.
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... my niekoniecznie już musimy
— Józef Pawłowski
Reposted fromhormeza hormeza viagoraca-czekolada goraca-czekolada
withoutword
Kiedy myślałam jeszcze, że wystarczy kogoś kochać, żeby wszystko było dobrze...
— 8ipol.com
8487 4849 500
Reposted fromtwice twice viagoraca-czekolada goraca-czekolada
withoutword
To jest takie proste: jeśli mężczyzna cię lubi i jest zainteresowany, to chce z tobą rozmawiać, a jeśli chce z tobą rozmawiać, to pisze do ciebie maile, smsy lub dzwoni. Oczywiście, czasami ktoś musi zrobić ten ruch, ale jeżeli tylko ty stale inicjujesz kontakt, to znaczy, że mężczyzna nie chce bliższej znajomości. I nie próbuj go usprawiedliwiać zbyt dużą ilością pracy czy częstymi wizytami u babci. Gdybyś była w kręgu jego zainteresowań, to znalazłby choćby 5 minut na napisanie krótkiego smsa.
withoutword
withoutword
-Czy jest jakiś inny mężczyzna? -Nie.
-Nikogo? -Nikogo. -To jeszcze gorzej. Żegnaj.
— "Małe Zbrodnie Małżeńskie" Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromfrenzy frenzy viacytaty cytaty
withoutword
1247 2909 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viasensation sensation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl